Naar boven ↑

Update

Nummer 1, 2020
Uitspraken van 01-01-2020 tot 10-06-2020

Eerste nieuwsbrief

Hierbij presenteren wij u de allereerste nieuwsbrief van MfN-register Tuchtrecht Updates. Deze nieuwsbrief, met bijbehorende website, biedt een helder en actueel overzicht van de uitspraken en annotaties op het gebied van tuchtrecht voor de beroepsgroep mediators.

Onafhankelijk tuchtrecht

Het MfN-register, het enige erkende kwaliteitsregister van mediators in Nederland, is specifiek voor onafhankelijk tuchtrecht aangesloten bij de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators. De uitspraken van de Tuchtcommissie en het College van Beroep worden in het kader van kwaliteitsborging en -bevordering samengevat, gerubriceerd, geannoteerd en daarnaast toegankelijk en vindbaar gemaakt op www.mfn-tuchtrechtupdates.nl. Per jaar zijn er ongeveer 20 tuchtzaken, waarbij de Tuchtcommissie of het College van Beroep, een klacht inhoudelijk beoordeelt en al dan niet een maatregel oplegt. Het MfN-register vindt het belangrijk dat de uitspraken en bijbehorende annotaties toegankelijk zijn voor iedere MfN-registermediator. De onafhankelijke tuchtrechtspraak is namelijk een belangrijk instrument om de kwaliteit van de beroepsgroep van de MfN-registermediator te borgen en zelfs te verbeteren.