Naar boven ↑

Uitspraak

Met annotatie door mr. A. Schaberg

Schijn van partijdigheid

Echtscheidingsmediation waarbij door mediator een adviseur, tevens MfN-registermediator, is ingeschakeld. Klacht richt zich tegen beiden. Nu adviseur is betrokken bij de mediation, valt handelen in beginsel binnen beoordelingskader van de Tuchtcommissie. Door met één van de partijen al - voordat de andere partij is gearriveerd – plaats te nemen in de spreekkamer en een te late melding van voorafgaand telefonisch contact met één van de partijen, heeft mediator onvoldoende getracht de schijn van partijdigheid te voorkomen en niet transparant gehandeld. De Tuchtcommissie verklaart de klacht jegens mediator gegrond.