Naar boven ↑

Uitspraak

Met annotatie door mr. A. Schaberg

Mediator voert zelfde verweer in hoger beroep

Mediator stond een van de partijen als adviseur bij voorafgaand aan de mediation. In het echtscheidingsconvenant zijn afspraken opgenomen die met slechts een van de partijen besproken waren. De Tuchtcommissie stelt in M-2018-11 een schending van de gedragsregels onpartijdigheid en onafhankelijkheid vast. Het College van Beroep volgt de overwegingen van de Tuchtcommissie en verwerpt het beroep, nu mediator feitelijk hetzelfde verweer voert en de behandeling van de zaak in hoger beroep geen ander licht op de klacht heeft geworpen.