Naar boven ↑

Uitspraak

Met annotatie door mr. A. Schaberg

Inspanningsplicht geheimhouding

Gelet op de omstandigheden van de casus (pestgedrag op het werk, waarbij klaagster in een kwetsbare situatie zat) én het feit dat sprake was van twee afzonderlijke mediationovereenkomsten, had mediator een strakkere regie moeten voeren om de geheimhoudingsplicht te borgen en een veilige omgeving te creëren. Na geroddel door collega’s in weerwil van de geheimhouding had mediator direct een meer sturende rol moeten aannemen, in plaats van te wachten tot de eerstvolgende bijeenkomst. De Tuchtcommissie verklaart de klachten gedeeltelijk gegrond.