Naar boven ↑

Uitspraak

Met annotatie door mr. A. Schaberg

Beëindiging mediation i.v.m. onvoldoende vertrouwen in mediator

Na ondertekening van het echtscheidingsconvenant wordt een fout in de berekeningen van de mediator geconstateerd. De mediator heeft aangeboden de mediation verder kosteloos af te ronden. Toen de mediator echter nadien constateerde dat er als gevolg van de door haar gemaakte fout onvoldoende vertrouwen van partijen in haar resteerde, stond het haar vrij de mediation te beëindigen. De Tuchtcommissie verklaart de klacht ongegrond.