Naar boven ↑

Uitspraak

Met annotatie door mr. A. Schaberg

Arbeidskwestie: ongelijkwaardige verhouding partijen en geluidsopnamen

Geen klachtwaardig gedrag van de mediator. Het is niet aannemelijk gemaakt dat zij gedragsregels heeft geschonden. Dat sprake was van een ongelijkwaardige verhouding tussen de deelnemers aan de mediation is inherent aan de werknemer-werkgeververhouding en hoefde voor de mediator geen aanleiding te zijn om niet aan de mediation te beginnen. Geen aanleiding geluidsopnamen te beluisteren. Overweging over toelaatbaarheid van geluidsopnamen in het algemeen. De Tuchtcommissie verklaart de klacht ongegrond.