Naar boven ↑

Uitspraak

Schending vertrouwelijkheid en onpartijdigheid rechtvaardigt schorsing

Mediator heeft de geheimhoudingsplicht geschonden door een mail aan een derde te sturen waarin hij zich tevens in negatieve bewoordingen uitlaat over klaagster. Mediator mag zich alleen uitlaten over de geheimhoudingsplicht op vraag van een der partijen, en dient daarbij de nodige terughoudendheid te betrachten Het College van Beroep neemt het oordeel en de maatregel van de Tuchtcommissie over.