Naar boven ↑

Uitspraak

Ernstige schending vertrouwelijkheid en onpartijdigheid

Mediator heeft in een arbeidsgeschil kort na beëindiging de geheimhoudingsplicht geschonden door zich jegens anderen binnen de organisatie waar klaagster werkte én haar leidinggevende in negatieve bewoordingen uit te laten over klaagster. Tevens heeft hij inhoudelijke mededelingen gedaan over inhoud en verloop van de mediation. De Tuchtcommissie rekent dit de mediator zwaar aan, mede gelet op de verstrekkende gevolgen die dit voor klaagster heeft gehad. Dat klaagster mogelijk eerder haar geheimhoudingsplicht heeft geschonden, doet daar niet aan af.