Naar boven ↑

Uitspraak

Met annotatie door mr. A. Schaberg

Toepasselijkheid Gedragsregels

Klachten in principaal beroep over de door de Tuchtcommissie opgelegde maatregel aan beklaagde (berisping) en de daaraan door de Tuchtcommissie ten grondslag gelegde motivering. Volgens beklaagde is van mediation geen sprake, maar van begeleiding als gezinsvoogd/casemanager. De Tuchtcommissie heeft terecht geoordeeld dat het handelen van beklaagde wordt bestreken door de gedragsregels en dat sprake is van mediation.. Toegevoegd wordt dat beklaagde haar rol in het traject niet heeft verhelderd en de bij klaagster ontstane verwarring over de rol van beklaagde in het traject zelf in de hand heeft gewerkt. Incidenteel beroep, met klachten over de zwaarte van de maatregel en het door de Tuchtcommissie niet behandelen van bepaalde klachten, faalt.