Naar boven ↑

Uitspraak

Met annotatie door mr. A. Schaberg

Klacht over partijdigheid mediator en fouten in concept alimentatieberekening

Niet is gebleken dat de mediator zich niet onpartijdig of neutraal heeft opgesteld. De omstandigheid dat de door de ex-partner van klaagster verstrekte informatie niet rechtstreeks bij klaagster terecht is gekomen, levert geen schending van Gedragsregel 2 (Transparantie) op, omdat die informatie door de mediator is verwerkt in de door haar aan beide partijen verstuurde alimentatieberekening. Dat de eerste alimentatieberekening van de mediator (grove) fouten bevatte, maakt in de gegeven omstandigheden niet dat de mediator niet competent was en klachtwaardig heeft gehandeld. De klachten van klaagster worden ongegrond verklaard.