Naar boven ↑

Uitspraak

Met annotatie door mr. A. Schaberg

Onduidelijkheid rol en miskenning neutraliteit

Klaagster is in haar klacht ontvankelijk. Het verweer van de mediator dat zij in al haar activiteiten voor klaagster en haar kinderen is opgetreden als kindercoach en niet als mediator, wordt verworpen. De mediator heeft Gedragsregels 2 en 3 geschonden door geen duidelijk onderscheid te maken tussen haar rol als mediator en als kindercoach. Met de neutrale, onpartijdige rol verdraagt zich verder niet dat de mediator zonder toestemming van beide partijen tijdens de mediation op verzoek van een jeugdhulpverleningsinstantie een rapport over haar visie op de situatie heeft opgesteld. De mediator heeft haar neutrale positie miskend en haar geheimhoudingsplicht geschonden. Dit levert in onderlinge samenhang een schending op van Gedragsregels 1, 2, 3, 5 en 6. Aan de mediator wordt een voorwaardelijke schorsing voor de duur van zes maanden, met een proeftijd van twee jaar, opgelegd. De proeftijd gaat in op het moment van inschrijving van de mediator in het register van de MfN.