Naar boven ↑

Uitspraak

Met annotatie door mr. A. Schaberg

Vergaande manipulatie en rolverwisselingen

De mediator heeft partijen op oneigenlijke wijze ertoe bewogen om de opdracht voor de mediation te verkrijgen en daartoe (reeds voor aanvang van de mediation) zeer manipulatief gehandeld. In dit stadium heeft de mediator met klaagster veelvuldig individueel contact gehad, zonder op enig moment duidelijkheid te verschaffen over zijn rol. Tijdens de mediation heeft hij, zonder hierover de vereiste transparantie naar partijen toe te betrachten, afwisselend opgetreden als mediator, hulpverlener en therapeut van klaagster. De Tuchtcommissie komt tot een schending van 7 gedragsregels en legt een schorsing van twaalf maanden op, waarvan vier maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Bij het bepalen van de maatregel is mede in aanmerking genomen dat de mediator eerder door de Tuchtcommissie berispt is wegens een tuchtrechtelijk verwijtbare rolverwisseling.