Naar boven ↑

Uitspraak

Met annotatie door mr. A. Schaberg

Grove schending vertrouwelijkheid en integriteit

Zeer ernstige schending (onder meer) geheimhoudingsplicht door mediator door na beëindiging van de mediation een verklaring over die mediation ten behoeve van een rechtbankprocedure op te stellen. Strijd met gedragsregels 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7. Voorwaardelijke schorsing van één jaar met een proeftijd van twee jaar.

Annotatie

22-09-2020

Grove schending vertrouwelijkheid en integriteit

In een echtscheidingszaak (M-2020-2)
[1] kwam de mediator in gewetensnood. Die was kennelijk zo groot dat hij voorbij ging aan misschien wel de meest principiële gedragsregel, namelijk de vertrouwelijkheid van de mediation.
Tuchtcommissie (eerste aanleg), 05-06-2020