Naar boven ↑

Uitspraak

Ernstige schending partijautonomie en professionele integriteit

De mediator heeft de het beginsel van partijautonomie niet gerespecteerd en niet transparant gehandeld door zich rechtstreeks te wenden tot de bij de mediation betrokken (partij)adviseur, en tevens door met een collega van een (partij)adviseur een in het kader van de mediation opgestelde renteberekening te bespreken. Met die laatste bespreking heeft zij tevens de vertrouwelijkheid geschonden. Ook heeft de mediator eigenstandig wijzingen van substantiële aard aangebracht in de vaststellingsovereenkomst zonder dit aan klagers te melden. Daarmee heeft zij niet de vereiste integriteit in acht heeft genomen. De klacht dat de mediator partijdig was en dat zij klagers heeft bedreigd en gechanteerd, is ongegrond. De Tuchtcommissie legt als maatregel een voorwaardelijke schorsing voor de duur van één maand op met een proeftijd van één jaar.