Naar boven ↑

Uitspraak

Tuchtcommissie onbevoegd tot veroordeling in kosten

Mediation in een (ver)huurdersgeschil van horeca-ondernemingen. Huurders beëindigen mediation nadat mediator abusievelijk een vertrouwelijke e-mail van verhuurder (klagers) aan hen heeft doorgestuurd. Dit constitueert een schending van de geheimhoudingsplicht en de klacht is dan ook gegrond. Mediator heeft de factuur van de huurders in mediation vervolgens kwijtgescholden. Klagers eisen voor de Tuchtcommissie tevens kwijtschelding van hun deel van de factuur. De Tuchtcommissie is echter anders dan de gewone rechter niet bevoegd om de mediator te veroordelen tot terugbetaling van de kosten; zij toetst slechts het handelen van de mediator aan de Gedragsregels voor de MfN-registermediator. Nu het motief van klagers om de klacht in te dienen in overwegende mate is gelegen een dergelijke veroordeling en zij voor het overige wel tevreden waren, wordt afgezien van het opleggen van een maatregel.