Naar boven ↑

Uitspraak

Delen vertrouwelijke stukken met leidinggevende

Mediator verstrekt na feitelijke beëindiging van de werkzaamheden vertrouwelijke informatie (points of agreement) aan de werkgever van klaagster. Klaagster bleek zich tevens geheel niet te herkennen in de overeengekomen punten in kwestie, waarna de mediation is beëindigd. De mediator heeft met zijn handelen zijn geheimhoudingsplicht in ernstige mate geschonden, zo oordeelt de Tuchtcommissie. Te meer omdat deze schending in dit geval zou kunnen leiden tot nadeel voor klaagster, nu hierdoor de indruk zou kunnen ontstaan dat het mislukken van de mediation aan klaagster te wijten was. De Tuchtcommissie legt de maatregel van berisping op.