Naar boven ↑

Uitspraak

Onvoldoende procesregie niet gebleken

In een arbeidsgeschil stelt klaagster dat mediator onvoldoende procesregie heeft uitgeoefend, onder meer door toe te staan dat een vervanger van de leidinggevende van klaagster aan de mediation deelnam. Klacht dat mediator onvoldoende vaardigheden aan de dag heeft gelegd om de mediation behoorlijk te begeleiden treft geen doen. Onvrede over het verloop of uitkomst van de mediation leidt nog niet tot schending van enige Gedragsregel.