Naar boven ↑

Uitspraak

Rol en terugkoppeling opdrachtgever 

Complexe meerpartijenmediation in een woon-zorgcentrum in opdracht van de gemeente. Nu de gemeente geen partij is bij de mediation, is een inhoudelijke terugkoppeling aan de opdrachtgever strijdig met de vertrouwelijkheid. Daarnaast zijn de mediators onvoldoende duidelijk geweest over hun rol en hebben zich onvoldoende vergewist van het vrijwillige karakter, nu niet alle partijen betrokken waren bij de keuze voor de mediators. Mediators hebben de opdracht te lichtzinnig aanvaard die in deze vorm in strijd was met basale beginsels van mediation.