Naar boven ↑
239 resultaten

Annotatie

22-09-2020

Gebrekkige transparantie over rol

Iemand die zich, bijvoorbeeld via zijn website, (onder andere) presenteert als MfN-registermediator (en ook als zodanig is ingeschreven in het MfN-register), is daardoor ook onderworpen aan de Gedragsregels
[1] voor de MfN-registermediator. (Voor de volledigheid: de mediator moet dan ook wel zijn ingeschreven in het MfN-register. [2]) Dit speelde in een zaak (M-2020-6) waarin verweerder door partijen was benaderd in hoedanigheid van mediator, dat niet deed, om uiteindelijk als adviseur van de ex-partner van klaagster op te treden.
Tuchtcommissie (eerste aanleg), 03-07-2020

Annotatie

22-09-2020

Rolverwisseling hulpverlener en mediator

Rolverwisseling is onder omstandigheden mogelijk. Bijvoorbeeld eerst als mediator optreden, en vervolgens als bemiddelaar, bindend adviseur of arbiter. Maar met zo’n pettenverwisseling moet om allerlei reden wat mij betreft terughoudend worden omgegaan; zelf zou ik dat niet doen
[1]. Maar wie eerst, bijvoorbeeld, als hulpverlener optreedt en dan als mediator, bewandelt wat mij betreft al snel een onbegaanbare weg. In een zaak (M-2020-4)[2] over een omgangsregeling is dat dan ook niet goed afgelopen voor de mediator.
Tuchtcommissie (eerste aanleg), 03-07-2020

Annotatie

22-09-2020

Grove schending vertrouwelijkheid en integriteit

In een echtscheidingszaak (M-2020-2)
[1] kwam de mediator in gewetensnood. Die was kennelijk zo groot dat hij voorbij ging aan misschien wel de meest principiële gedragsregel, namelijk de vertrouwelijkheid van de mediation.
Tuchtcommissie (eerste aanleg), 05-06-2020