Naar boven ↑

Uitspraak

Met annotatie door mr. A. Schaberg

Gebrekkige transparantie over rol

Na aanvankelijk contact met beide partijen over een mogelijke mediation is de mediator doorgegaan als adviseur van één van partijen. Een behoorlijke uitoefening van het beroep brengt mee dat de mediator aan beide partijen op ondubbelzinnige en niet voor tweeërlei uitleg vatbare wijze schriftelijk – en niet alleen mondeling, zoals de mediator stelt te hebben gedaan - duidelijk moet maken dat hij niet optrad als onafhankelijk en onpartijdig mediator, maar als belangenbehartiger van een der partijen. Hij had zich er daarnaast van dienen te vergewissen dat het ook voor alle betrokkenen duidelijk was dat van mediation geen sprake (meer) was. Door gebruik van het woord “mediator” in de vaststellingsovereenkomst en op het briefpapier kon bij klaagster de gedachte blijven bestaan dat hij optrad als mediator en dus beide partijen diende.

Annotatie

22-09-2020

Gebrekkige transparantie over rol

Iemand die zich, bijvoorbeeld via zijn website, (onder andere) presenteert als MfN-registermediator (en ook als zodanig is ingeschreven in het MfN-register), is daardoor ook onderworpen aan de Gedragsregels
[1] voor de MfN-registermediator. (Voor de volledigheid: de mediator moet dan ook wel zijn ingeschreven in het MfN-register. [2]) Dit speelde in een zaak (M-2020-6) waarin verweerder door partijen was benaderd in hoedanigheid van mediator, dat niet deed, om uiteindelijk als adviseur van de ex-partner van klaagster op te treden.
Tuchtcommissie (eerste aanleg), 03-07-2020