Naar boven ↑

Uitspraak

Met annotatie door mr. A. Schaberg

Schending partijautonomie door betrekken derde

De mediator heeft de vertrouwelijkheid van de mediation niet gewaarborgd en het vertrouwen van klaagster in de mediation en haar autonomie aangetast door vóór of tijdens de mediation niet met klaagster te bespreken of zij kon instemmen met de betrokkenheid van een medewerker van haar werkgever bij de mediation die dan kennis zou (kunnen) nemen van wat tijdens de mediation is besproken, hoewel de mediator de geheimhouding heeft gegarandeerd door deze medewerker een geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen. Er wordt afgezien van het opleggen van een maatregel aan de mediator, omdat niet is gebleken dat klaagster onevenredige nadelige gevolgen heeft ondervonden van het ontbreken van het overleg over de betrokkenheid van de medewerker en bovendien de mediator ter zitting inzicht heeft getoond in zijn eigen handelen.