Naar boven ↑

Annotatie

mr. A. Schaberg
22 september 2020

Uitspraak

Gebrekkige transparantie over rol

Iemand die zich, bijvoorbeeld via zijn website, (onder andere) presenteert als MfN-registermediator (en ook als zodanig is ingeschreven in het MfN-register), is daardoor ook onderworpen aan de Gedragsregels[1] voor de MfN-registermediator. (Voor de volledigheid: de mediator moet dan ook wel zijn ingeschreven in het MfN-register. [2]) Dit speelde in een zaak (M-2020-6) waarin verweerder door partijen was benaderd in hoedanigheid van mediator, dat niet deed, om uiteindelijk als adviseur van de ex-partner van klaagster op te treden.

Dit deed verweerder volgens hem met haar goedvinden, hij had dat naar zijn zeggen tijdens een persoonlijk onderhoud duidelijk gemaakt. Er werd ook geen mediationovereenkomst getekend. Toch bleef klaagster tijdens de besprekingen die volgden kennelijk een ongemakkelijk gevoel houden over de rol van verweerder. Dat gevoel werd versterkt door het feit dat in de door verweerder opgestelde vaststellingsovereenkomst over ‘de kosten van de mediator’ werd gesproken en die overeenkomst werd afgedrukt op briefpapier met verwijzing naar de registratie van verweerder als MfN-registermediator. De Tuchtcommissie overwoog dat verweerder op ondubbelzinnige en niet voor tweeërlei uitleg vatbare wijze schriftelijk duidelijk had moeten maken dat hij niet optrad als onafhankelijk en onpartijdig mediator, maar als belangenbehartiger van één van de partijen. Bovendien had hij er zich volgens de Tuchtcommissie van moeten vergewissen dat het voor alle betrokkenen duidelijk was dat van mediation geen sprake (meer) was. Door in de vaststellingsovereenkomst verder te spreken over de ‘kosten van de mediator’ en de vaststellingsovereenkomst af te drukken op briefpapier met de verwijzing naar MfN-registermediator “… kon bij klaagster de gedachte blijven bestaan dat hij optrad als mediator en dus beide partijen diende”, aldus de Tuchtcommissie. Dat leidde tot de maatregel van een waarschuwing.


[1] Zie Tijdschrift Conflicthantering, M-2011-7/TC 2012, nr. 7, M-2014-2/TC 2014, nr. 4 en M-2016-17/TC 2017, nr. 4.

[2] Zie Tijdschrift Conflicthantering, M-2017-9/TC 2018, nr. 1.