Naar boven ↑

Uitspraak

Met annotatie door mr. A. Schaberg

Onvoldoende regie en lichtzinnige beëindiging

De mediator heeft een belang gecreëerd dat zijn onafhankelijkheid in de weg zou kunnen staan door tijdens de eerste bijeenkomst de suggestie te wekken dat zijn echtgenote klaagster in therapie zou kunnen behandelen (schending Gedragsregel 4). Bovendien heeft hij Gedragsregels 3 en 5 (partijautonomie en onpartijdigheid) geschonden doordat hij tijdens de eerste bijeenkomst (alleen) aan klaagster de voorwaarde heeft gesteld dat zij therapie moest ondergaan alvorens de mediation voort te zetten. Ook heeft de mediator Gedragsregel 8 geschonden door eerst na afloop van de mediation de mediationovereenkomst te laten ondertekenen door derden die bij de mediation betrokken waren (ook al is niet gebleken dat deze derden zich niet aan geheimhouding hebben gehouden), en daarnaast door de mediation op eigen initiatief te beëindigen zonder vooraf de reden hiervoor met partijen te bespreken (onvoldoende regie op het mediationproces). Ondanks de schending van meerdere gedragsregels legt de Tuchtcommissie -vanwege de uitzichtloze gezondheidstoestand van de mediator- geen maatregel op.