Naar boven ↑

Update

Nummer 1, 2022
Uitspraken van 18-01-2022 tot 18-01-2022

Nieuwsbrief MfN-register Tuchtrecht updates

In deze eerste nieuwsbrief ‘MfN-register Tuchtrecht Updates’ van 2022 leest u vier nieuwe uitspraken van de Tuchtcommissie. Deze en andere uitspraken en annotaties op het gebied van tuchtrecht voor de beroepsgroep mediators vindt u ook op www.mfn-tuchtrechtupdates.nl.

Upgrade zoekfunctie

Vanaf vandaag kan er nu ook, behalve op (de abstracte) Gedragsregel, gezocht worden op concrete, veelvoorkomende onderwerpen, zoals de zgn. ‘dubbele petten-problematiek’, geheimhoudingsplicht van advocaten, toelaatbaarheid van geluidsopnamen en informed consent-vraagstukken.

Update uitspraken

Tot nu toe kunt u via de website alle uitspraken uit 2019, 2020 en 2021 raadplegen. Het MfN-register gaat aan de slag om het stevige fundament dat sinds 2004 aan tuchtrechtspraak is opgebouwd ook op deze verzamelplaats tot uiting te laten komen. Dat betekent dat alle eerdere uitspraken van de Tuchtcommissie en het College van Beroep komende tijd stapsgewijs integraal gepubliceerd en toegankelijk gemaakt worden via de website tot alle uitspraken vanaf 2004 gepubliceerd zijn.

Met deze update én upgrade zetten we weer een nieuw stapje richting de verdere professionalisering van de beroepsgroep mediators.