Naar boven ↑

Uitspraak

Met annotatie door mr. A. Schaberg

Transparantie bij parallelle mediationtrajecten

Dat het (met enige wijsheid achteraf) mogelijk behulpzaam was geweest om vooraf een communicatie-protocol of terugkoppelingsafspraak vast te leggen tussen de beide parallel lopende trajecten binnen één groepsmediation (ook vanuit het oogpunt van vertrouwelijkheid), maakt nog niet dat de mediator op dit punt klachtwaardig heeft gehandeld. Beëindiging van de mediation door één van de partijen betekent weliswaar dat de mediation tussen de oorspronkelijke partijen eindigt, maar sluit niet uit dat de partijen die zijn overgebleven de mediation met dezelfde mediator voortzetten.