Naar boven ↑

Uitspraak

Met annotatie door mr. A. Schaberg

Afwijken van afspraken en aanpassen van plan

Mediation in conflict tussen Ondernemingsraad (OR) en bestuur. Gaandeweg de mediation, nadat klaagster zich uit de mediation had teruggetrokken, hebben degenen die namens de OR deelnamen aan de mediation, afgesproken de inhoud van de mediationbijeenkomsten nog niet met de andere OR-leden te delen. Niet is gebleken dat met de mediators vooraf is afgesproken dat verslaglegging of terugkoppeling steeds slechts op een bepaalde manier zou moeten plaatsvinden, zodat het de mediators vrij stond verslag te doen van het besprokene op een wijze die zij op dat moment daarbij passend achtten. Dat een half jaar na de beëindiging van de mediation een evaluatie heeft plaatsgevonden die op verzoek van de deelnemers aan de mediation door één van de mediators is begeleid is niet klachtwaardig.