Naar boven ↑

Uitspraak

Met annotatie door mr. A. Schaberg

Onvoldoende neutrale invalshoek en schijn van afhankelijkheid

Mediator is te veel uitgegaan van de positie van de werkgever in een mediation over een arbeidsconflict. Daarmee had hij onvoldoende oog voor de ongelijkwaardige relatie tussen partijen. Dit komt reeds tot uiting in een onvoldoende neutrale omschrijving van de kwestie in de mediationovereenkomst. Ook laat de mediator zich in negatieve bewoordingen uit over klager in het eindverslag, en heeft hij de schijn van afhankelijkheid onvoldoende vermeden. De Tuchtcommissie komt tot een berisping.