Naar boven ↑

Update

Nummer 1, 2021
Uitspraken van 01-03-2021 tot 03-03-2021

Nieuwsbrief MfN-register Tuchtrecht updates

Hierbij de eerste nieuwsbrief MfN-register Tuchtrecht Updates van dit jaar, met drie nieuwe uitspraken van de Tuchtcommissie en een uitspraak van het College van Beroep. Alle uitspraken en annotaties op het gebied van Tuchtrecht voor de beroepsgroep mediators vindt u ook op www.mfn-tuchtrechtupdates.nl.

Kwaliteitsborging- en bevordering

Voor onafhankelijk tuchtrecht is het MfN-register aangesloten bij de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators. De onafhankelijke tuchtrechtspraak is een belangrijk instrument om de kwaliteit van de beroepsgroep MfN-registermediators te borgen en te bevorderen. De uitspraken van de Tuchtcommissie en het College van Beroep worden daarom samengevat, gerubriceerd, geannoteerd en voor iedere MfN-registermediator vindbaar en toegankelijk gemaakt via deze nieuwsbrief en de bijhorende website.