Naar boven ↑

Uitspraak

Met annotatie door mr. A. Schaberg

Verzwaarde maatregel na eerst bij CvB behandeld klachtonderdeel

Klager tekent beroep aan tegen de beslissing van de Tuchtcommissie tot een voorwaardelijke schorsing van een jaar in een echtscheidingszaak (zie M-2020-2). Het College van Beroep verklaart klager niet-ontvankelijk voor zover de klacht gericht is tegen de hoogte van de maatregel overeenkomstig artikel 8 lid 2 Reglement STM. Het beroep van klager richt zich echter eveneens op een klachtonderdeel dat (volgens hem ten onrechte) niet is behandeld in eerste aanleg. Mediator heeft klager meer dan het afgesproken maximum honorarium zoals overeengekomen in de mediationovereenkomst in rekening gebracht, wat het College van Beroep een ernstige schending van de Gedragsregels acht. Zij laat het oordeel van de Tuchtcommissie betreffende de eerder gegrond verklaarde klachtonderdelen in stand en vervangt de eerdere maatregel door een onvoorwaardelijke schorsing van 6 maanden.