Naar boven ↑

Uitspraak

Met annotatie door mr. A. Schaberg

Schending beroepsethiek en vergaande incompetentie bij vechtscheiding

Gecompliceerde vechtscheiding die door mediator op ernstig verwijtbare wijze werd begeleid, zo oordeelt de Tuchtcommissie. Daaraan ligt ten grondslag dat mediator vertrouwelijke informatie deelde met betrokken hulpverleners, dat hij niet of op gebrekkige wijze reageerde op ‘noodkreten’ van klaagster, en tot slot eveneens grove inhoudelijke fouten had gemaakt bij de financiële afwikkeling van de echtscheiding. De Tuchtcommissie komt tot een schorsing van zes maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Bij het bepalen van die maatregel is meegenomen de ambtshalve kennis van de Tuchtcommissie van M-2020-8 tegen dezelfde mediator (gelijktijdig behandeld), waarbij vergelijkbare problematiek speelde.