Naar boven ↑

Uitspraak

Met annotatie door mr. A. Schaberg

Inspanningsverplichting en gebondenheid aan afspraken zonder VSO?

Mediation in een arbeidszaak, waarbij de overeengekomen vertrekregeling te elfder ure door werkgever werd afgewezen nadat het bij werkgever veronderstelde mandaat ontbrak. Nu mediator de mandaatkwestie van tevoren bij werkgever had gecontroleerd, mocht zij hierop afgaan en heeft zich als een redelijk handelend mediator gedragen. Afspraken zijn pas dan rechtens bindend als vastgelegd in een door alle partijen ondertekende vaststellingsovereenkomst. Ook wat betreft de geheimhouding en tijdens de één-op-één gesprekken met partijen heeft mediator voldoende zorgvuldigheid betracht. De Tuchtcommissie verklaart de klacht ongegrond.