Naar boven ↑

Uitspraak

Met annotatie door mr. A. Schaberg

Schorsing: incompetentie en partijdigheid, niet ethisch handelen

In het echtscheidingsconvenant werden enige ernstige gebreken geconstateerd door klager. Mede gelet op de specifieke zelfverklaarde deskundigheid van mediator oordeelt de Tuchtcommissie dat sprake is van een ernstige schending van Gedragsregel 7 (Competentie). Bovendien is sprake van een schending van de neutraliteit, gelet op de grote hoeveelheid een-op-een gesprekken met ex-partner van klager. Tot slot is de Tuchtcommissie van oordeel dat mediator excessief heeft gedeclareerd. Zij komt tot een schorsing van zes maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Bij het bepalen van die maatregel is meegenomen de ambtshalve kennis van de Tuchtcommissie van zaak M-2020-9 tegen dezelfde mediator (gelijktijdig behandeld), waarbij vergelijkbare problematiek speelde.