Naar boven ↑

Uitspraak

Met annotatie door mr. A. Schaberg

Schending van meerdere gedragsregels in nalatenschapskwestie

Het is van belang om, in het contact dat een mediator in overleg met partijen eventueel met een derde heeft, een onderscheid te maken tussen contact puur ter verkrijging van informatie van die derde zonder informatie te verstrekken over de mediation, en contact ter verstrekking van informatie over de mediation aan die derde. Het stond de mediator niet vrij de derde te informeren over de mediation zonder de instemming van partijen  en hem eerst een geheimhoudingsverklaring te laten tekenen. De mediator heeft bij klaagsters de  indruk gewekt dat zij zich te veel had geïdentificeerd met het standpunt van hun wederpartij en dat zij partijdig was. Zij heeft te weinig oog voor de positie van klaagsters getoond.  Daarmee heeft de mediator de partijautonomie en onpartijdigheid onvoldoende in acht  genomen. De mediator heeft de mediation niet op de formeel juiste wijze afgerond en heeft daarmee op dit punt Gedragsregel 2 (transparantie) en Gedragsregel 7 (competentie) geschonden.