Naar boven ↑

Uitspraak

Met annotatie door mr. A. Schaberg

Wederom in hoger beroep geen schending van Gedragsregels

Mediation tussen (vertegenwoordigers van) een ondernemingsraad (waaronder klaagster, die voorzitter is) van een stichting en het stichtingsbestuur. Klaagster trekt zich gedurende mediationtraject terug uit het traject. De overige deelnemers aan de mediation bereiken in de mediation een oplossing. Klachten over schending van de Gedragsregels over transparantie, partij-autonomie, onafhankelijkheid/onpartijdigheid en competentie. Schending van die gedragsregels is ook in hoger beroep niet komen vast te staan.