Naar boven ↑

Uitspraak

Met annotatie door mr. A. Schaberg

Mediator geeft juridisch oordeel en treedt te sturend op

Mediation tussen donorvader en biologische moeder van het kind en haar partner Mediator heeft uit het oog verloren dat tussen partijen een nieuwe situatie is ontstaan die sterk lijkt op een omgangsregeling en heeft de donorovereenkomst ten onrechte steeds tot uitgangspunt genomen. Mediator heeft sturend opgetreden richting klager en heeft een duidelijk (juridisch) oordeel over de kwestie. Anders dan de Tuchtcommissie acht het College van Beroep ook de klachten over competentie en werkwijze gegrond. Opgelegde maatregel (voorwaardelijke schorsing voor de duur van één maand, met een proeftijd van één jaar) blijft in stand.