Naar boven ↑

Uitspraak

Met annotatie door mr. A. Schaberg

Vertrouwelijkheid geschonden

Klacht tegen een mediator die na afloop van de mediation als informant in een onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming naar de situatie van de kinderen van klager is opgetreden. De mediator heeft zich als informant negatief uitgelaten en een oordeel over klager als persoon uitgesproken. De mediator heeft de vertrouwelijkheid van de mediation en haar geheimhoudingsplicht geschonden (Gedragsregel 6), niet de neutraliteit en partijdigheid in acht genomen (Gedragsregel 5) en in strijd met Gedragsregel 3 uitspraken gedaan over de kwestie. .. Aan de mediator wordt de maatregel van berisping opgelegd.