Naar boven ↑

Uitspraak

Met annotatie door mr. A. Schaberg

Schending partijautonomie door drie gedragingen

De mediator heeft zonder overleg met klager zijn e-mail doorgestuurd naar de broer van klager en vervolgens tegen de uitdrukkelijke wens van klager de broer een tweede maal betrokken in de correspondentiewisseling met klager. Daarnaast heeft de mediator zonder toestemming of overleg met klager contact opgenomen met de rechtsbijstandsverzekeraar van klager en geen gehoor gegeven aan de wens van klager om schriftelijk antwoord te geven op diens vragen over de mediation. Waarschuwing.