Naar boven ↑

Uitspraak

Met annotatie door mr. A. Schaberg

Rolverwisseling mediator en onvoldoende transparantie

Klaagster is ontvankelijk in haar klacht, omdat de mediator zich naar conflictpartijen toe heeft geafficheerd als mediator. De mediator heeft onvoldoende transparant en integer gehandeld als het gaat om haar eigen rol in de mediation. Daarnaast was de mediator op grond van Gedragsregel 9.1 gehouden om met klaagster en haar echtgenoot vooraf een afspraak over haar tarief te maken en deze afspraak vast te leggen in de mediationovereenkomst. Niet is gebleken dat de mediator dat heeft gedaan. De Gedragsregels hebben ook na het einde van de mediation een bepaalde nawerking. Het past niet bij de neutrale en onafhankelijke rol van de mediator om, nadat de mediation door klaagster zonder succes en met een gevoel van ontevredenheid was beëindigd, de wederpartij (in dit geval de man) in hetzelfde huwelijksconflict in de rol van partijdige adviseur of coach bij te staan, ook al heeft klaagster daarmee schoorvoetend ingestemd. De mediator wordt de maatregel van berisping opgelegd.