Naar boven ↑

Uitspraak

Met annotatie door mr. A. Schaberg

Afwijzing voorlopige voorziening en uitvoerbaar bij voorraadverklaring

Mediation bij het bereiken van een ouderschapsplan. Klachten onder meer over de afwijzing van het verzoek van de mediator tot het treffen van een voorlopige voorziening door het College van Beroep, de door de Tuchtcommissie opgelegde maatregel van schorsing, de openbaarmaking van de maatregel en de uitvoerbaarverklaring bij voorraad van de uitspraak. De mediator is door zijn wijze van handelen zelf onderdeel geworden van de hulpverlening en het conflict tussen klaagster en haar ex-partner. Uitvoerbaar bij voorraadverklaring van de uitspraak is alleen mogelijk als met het tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen van de mediator zwaarwegende algemene belangen in het geding zijn én er een gegronde reden is voor de vrees dat deze belangen weer geschonden zullen worden en daarom niet op een uitspraak in hoger beroep kan worden gewacht.