Naar boven ↑

Uitspraak

Grenzen aan inrichting mediationproces

Mediator nam zonder toestemming en terugkoppeling contact op met de huisarts van de zoon van partijen. De Tuchtcommissie erkende dat de mediator hiermee de geheimhouding had geschonden, maar legt geen maatregel op omdat de handelswijze van mediator vanwege de bijzondere omstandigheden van het geval ‘te billijken’ viel. Die laatste kwalificatie werd niet gedeeld door het College van Beroep. Het beroepscollege was tevens van oordeel mediator zich onvoldoende rekenschap gegeven van de problemen die partijen aandroegen en deze meermaals heeft ‘geparkeerd.’ Daarmee heeft de mediator naast de eerder vastgestelde geheimhouding ook de partijautonomie, zijn eigen onpartijdigheid en het transparantiebeginsel geschonden. Het College van Beroep legt de maatregel van waarschuwing op.