Naar boven ↑

Uitspraak

Geen sprake van excessief declareren

De Tuchtcommissie treedt in beginsel niet in een inhoudelijke toetsing van de declaratie van de mediator. Pas wanneer sprake is van excessief declareren kan de mediator een tuchtrechtelijk verwijt worden gemaakt. Hier zag de Tuchtcommissie overigens geen enkel aanknopingspunt voor. Ook het vermeende gebrek inzichtelijkheid van de declaratie wordt door de Tuchtcommissie van de hand gewezen, waarbij zij in haar beoordeling meeneemt dat klagers voorheen nooit bij de mediator hebben aangegeven dat bij hen hierover onduidelijkheid bestond. Tot slot is geen sprake  van ondeskundig handelen door mediator bij het opstellen van het echtscheidingsconvenant, en ook is niet gebleken dat zij de mediation te abrupt heeft beëindigd.