Naar boven ↑

Uitspraak

Met annotatie door mr. A. Schaberg

Bevestiging gedeeltelijke gegrondverklaring van Tuchtcommissie

De mediator heeft niet transparant en gelijktijdig gecommuniceerd met partijen over de gang van zaken rondom de ondertekening van de mediationovereenkomst en daarmee tevens de schijn van partijdigheid gewekt. De mediator heeft daarnaast onvoldoende de regie gepakt toen zij ontdekte dat er een fout was gemaakt bij de ondertekening. Zij had klager op diens verzoek een exemplaar van de door hem ondertekende mediationovereenkomst moeten verstrekken, zonder hieraan voorwaarden te verbinden. Dit is tevens bevestigd in hoger beroep. Het beroep van klager alsmede het incidenteel beroep van mediator zijn dan ook beide verworpen.