Naar boven ↑

Uitspraak

Met annotatie door mr. A. Schaberg

Flipover leidt tot escalatie

De mediator is zonder wederzijdse instemming van partijen niet vrij een flipovervel met daarop inhoudelijke informatie over de mediation aan een van de partijen te geven. Het stond haar ook niet vrij na afloop van de bijeenkomst eenzijdig contact te hebben met de ex-partner. Door dat te doen heeft zij blijk gegeven van een niet neutrale houding en heeft zij inbreuk gemaakt op het vertrouwen dat partijen dienen te hebben in haar onpartijdigheid zoals bedoeld in Gedragsregel 5. Door niet op de e-mails van klager te reageren heeft zij bovendien de evenwichtigheid en betrouwbaarheid geschaad die zij op grond van gedragsregel 7 jegens partijen in acht diende te nemen en niet transparant gehandeld.