Naar boven ↑

Uitspraak

Met annotatie door mr. A. Schaberg

Mediator niet tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld

Ongegronde klacht. Weliswaar heeft de mediator bij de presentatie van haar bedrijf niet de zorgvuldigheid in acht genomen die van haar verwacht mocht worden, maar dat betekent in de gegeven omstandigheden niet dat zij daarmee ook als mediator tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. De wijze van beëindiging van de mediation en van declareren levert geen machtsmisbruik van de mediator op. Niet is komen vast te staan dat de mediator onvoldoende deskundig was, tekortschoot in haar communicatie, foute berekeningen maakte en dat het door haar opgestelde echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan onder de maat waren.