Naar boven ↑

Uitspraak

Met annotatie door mr. A. Schaberg

Uit het oog verliezen van de partijautonomie en de onpartijdige rol

Schending van Gedragsregels 1 (Beroepsethiek en integriteit), 3 (Partijautonomie) en 5 (Onpartijdigheid). De mediator heeft te veel blijk gegeven van zijn eigen mening, een bevestiging van gemaakte afspraken gebaseerd op een voorstel van de wederpartij zonder (afdoende) in te gaan op de klacht van klager dat hij zijn inbreng onvoldoende terugzag in de bevestiging van de gemaakte afspraken. Autoritaire en te weinig zelfkritische houding mediator.