Naar boven ↑

Uitspraak

Met annotatie door mr. A. Schaberg

Belang van terughoudende advisering en informed consent

De Tuchtcommissie leest in de toelichting op artikel 3.2. van de Gedragsregels geen uitdrukkelijk verbod, maar wel de noodzaak van een terughoudende attitude van de mediator bij het geven van advies of een mening. De mediator is terughoudend in het geven van zijn mening of het geven van advies over wat een partij wel of niet zou moeten doen. Een mening of advies is doorgaans niet waardevrij en onpartijdig en verdraagt zich lastig met de partijautonomie en de neutrale rol van de mediator. Het is aan de mediator om binnen deze grenzen het vertrouwen van partijen te (blijven) verdienen en in zijn of haar rol als mediator te blijven. De mediator wijst partijen zo nodig op de mogelijkheid om externe adviseurs of deskundigen te raadplegen tijdens de mediation. Een tuchtrechtzaak is niet bestemd om een geschil over de hoogte van declaraties te beslechten.