Naar boven ↑

Uitspraak

Met annotatie door mr. A. Schaberg

Klacht over onduidelijkheid tarief ongegrond

In concept-mediationovereenkomst was geen tarief inclusief btw genoemd, maar een tarief “vermeerderd met btw en kantoorkosten”. Hierdoor onduidelijkheid geschapen, maar geen klachtwaardig gedrag. Klacht over declaratiegedrag ongegrond. Ook klacht over beëindiging mediation ongegrond: het stond de mediator vrij de mediation te beëindigen nu in zijn beleving het vertrouwen ontbrak.