Naar boven ↑

Annotatie

mr. A. Schaberg
22 september 2020

Uitspraak

Klacht over onduidelijkheid tarief ongegrond

Je kunt het krijgen zoals je het hebben wilt: een uurtarief van € 147,50 exclusief BTW en 6% kantoorkosten, of een uurtarief van €189,18 inclusief BTW en 6% kantoorkosten, moet de mediator hebben gedacht. In de concept-mediationovereenkomst in een echtscheidingszaak (M-2020-5) had de mediator aanvankelijk zijn uurtarief exclusief BTW en 6% kantoorkosten opgenomen. Maar op verzoek van klager in de definitieve mediationovereenkomst alleen het bedrag van € 189,18, het uurtarief inclusief BTW en kantoorkosten.

Toch meende klager hier een klacht over te moeten indienen. Ook vond hij dat de mediator geen kosten in rekening had mogen brengen voor het aanpassen van het echtscheidingsconvenant. De mediator had hiervoor dertig minuten in rekening gebracht. Klager dacht dat het hier vooral ging om aanpassingen die de mediator toe te rekenen waren voor fouten in het eerste concept. Dat bleek niet het geval. Verder verweet klager de mediator dat hij op enig moment een afspraak had verzet omdat hij vanwege ziekte van een medewerker van zijn kantoor met zijn beschikbare tijd in de knel kwam. Dat kan iedereen gebeuren, en is natuurlijk niet in strijd met de Gedragsregels. Zonder nadere onderbouwing meende klager ook nog dat de mediator vooringenomen was geweest. Dat klopt inderdaad: toen hij dat werd als gevolg van aanhoudend geuite onvrede van klager, beëindigde de mediator dan ook de mediation. Dat had hij volgens klager toch niet mogen doen: hij zou daardoor schade hebben geleden. Maar het staat de mediator evenals partijen vrij de mediation op ieder door hem gewenst moment te beëindigen, bijvoorbeeld als in zijn beleving het vertrouwen weg is, zo overwoog de Tuchtcommissie. De beslissing van de Tuchtcommissie: “Verklaart de klacht ongegrond.” [1]


[1] Zie overigens over beëindiging van de mediation door de mediator mijn bijdrage in MfN-register Tuchtrecht Updates van 16 juni 2020, M-2019-15.