Naar boven ↑

Uitspraak

Geen persoonlijke betrokkenheid bij aanvang mediation

Mediator besteedt voorfase mediation geheel uit aan haar echtgenoot als financieel adviseur, geen MfN-registermediator, waarna mediator de ‘inhoudelijke gesprekken’ voor haar rekening neemt. Bij klager is verwarring ontstaan over de precieze rol en kwalificaties van de echtgenoot en over het mediationproces in het algemeen. De Tuchtcommissie acht het klachtwaardig dat mediator de mediationovereenkomst heeft ondertekend zonder enig persoonlijk contact met klager en zijn ex-echtgenote. Het staat op gespannen voet met de veronderstelde persoonlijke betrokkenheid van de mediator om de volledige begeleidings en /of inventarisatiewerkzaamheden uit te besteden aan hulppersonen.