Naar boven ↑

Uitspraak

Informatieplicht gevolgen echtscheidingsconvenant

Mediator heeft partijen onvoldoende ingelicht over de gevolgen en betekenis van het opgestelde echtscheidingsconvenant. Informed consent is een belangrijk onderdeel van het mediationproces:  de mediator dient partijen voor te houden wat hun keuzemogelijkheden zijn en hen inzicht te geven op consequenties van de door hen te maken of gemaakte keuzes. Ondanks het feit dat de Tuchtcommissie niet twijfelt dat de mediator integer heeft gehandeld, wordt de maatregel van een waarschuwing opgelegd, gezien de diverse tekortkomingen.